ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडिया - पुरस्कार वितरण सोहळा परिवारा सोबत

ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडिया - पुरस्कार वितरण सोहळा

ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडियाचे संस्थापक व अध्यक्ष श्री संजय धाकू कोकरे व त्याच्या पत्नी सुप्रिया संजय कोकरे यांचा सत्कार करताना.

ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी महम्मद इकबाल शेख आपले मनोगत व्यक्त करताना.

ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडियाचे संस्थापक व अध्यक्ष श्री संजय धाकू कोकरे भाषण - भाग १

ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडियाचे संस्थापक व अध्यक्ष श्री संजय धाकू कोकरे भाषण - भाग २

ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडियाचे संस्थापक व अध्यक्ष श्री संजय धाकू कोकरे भाषण - भाग ३

ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडियाचे संस्थापक व अध्यक्ष श्री संजय धाकू कोकरे भाषण - भाग ४

ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडिया - पुरस्कार वितरण सोहळा प्रमाणपत्र व ट्रॉफी