ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ़ इंडिया चे संस्थापक व अध्यक्ष - संजय धाकू कोकरे

  Name : संजय धाकु कोकरे

  Father's Name : श्री धाकू धुळाजी कोकरे

  Mother’s Name : सौ. सुनंदा धाकू कोकरे

  Date of Birth: : ३० जून, १९६५

  Place of Birth: : मुंबई, महाराष्ट्र

  Marital Status : विवाहित

  Spouse’s Name : सौ. सुप्रिया संजय कोकरे

  No. of Children : ०३, दोन मुले आणि एक मुलगी

  Languages Known : मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी

  Education : बारावी

  Profession : सामाजिक व राजकीय कार्य, स्वेच्छा निवृत्ती (कॅटबरी कंपनी)

  Office Address : के - ७ / १०, बर्वे नगर कॉलनी, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८४

  Phone No. : Mob.: +91 9224443119